Привдено короткий Звіт про конференцію "П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві", яка відбулася 26.01.13 р у Києві

ПОВІДОМЛЕННЯ


26 січня 2013 року в м. Києві на базі Національного наукового центру «Інститут бджільництва ім. П.І ПРОКОПОВИЧА» відбулася науково-практична конференція «П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві», яка була присвячена закінченню видання трьохтомника «Вибрані твори П.І. ПРОКОПОВИЧА» і 200-річчю винаходу вулика ПРОКОПОВИЧА.

На заході були присутні понад 50-ти учасників, які представляли усі регіони України та пасічницькі ЗМІ: ж. «Пасіка» - ХАЛІМОНЕНКО М.І., ж. «Український пасічник» - ОСТАШЕВСЬКИЙ М.Д., ж. «Пасічник» - ТИМОЩУК О.О., газ. «Пасека от А до Я» - ГУРМАН А.И.

Під час роботи конференції було заслухано наукову доповідь «П.І. ПРОКОПОВИЧ: життя і творчість. Проблемні питання їх висвітлення» (В.М. КОРЖ, м. Харків), дві співдоповіді – «П.І. ПРОКОПОВИЧ в контексті світового бджільництва» (М.Л. ГОРНІЧ, м. Київ) і «Діяльність товариства бджолярів ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА в Батурині в 20-х роках ХХ століття» (Л.Г. КІЯШКО, м. Батурин, Чернігівської обл.). До речі, цей виступ Л.Г. КІЯШКО Організаційний комітет визнав кращим виступом на конференції.

Обговорення питань конференції проходило на високому науковому рівні в полемічній, але толерантній і дружній атмосфері. Це дало можливість в підсумку прийняти чотири документи:
1. «Рішення науково-практичної конференції «П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві».
2. «Звернення до пасічницької громади та засобів масової інформації».
3. «Меморандум науково-практичної конференції «П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві».
4. Лист до керівництва Чернігівської області з приводу встановлення нового пам’ятника на могилі П.І. ПРОКОПОВИЧА.
Всі ці документи розмішені на цій сторінці нижче.

Учасники в своїх виступах подякували редколегії виданого трьохтомника «Вибрані твори П.І. ПРОКОПОВИЧА», оргкомітет за проведення конференції та запропонували зробити конференцію, яка буде присвячуватися Великому Пасічнику, щорічним заходом.

Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати директору ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА» ГАЛАТЮКУ О.Є. за активну участь у підготовці й проведенні конференції, а також за надання можливості провести конференцію на базі ННЦ.
Валерій КОРЖ

РІШЕННЯ
Науково-практичної конференції
«П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві»


26 січня 2013 р.

м. Київ
ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА»


Учасники науково-практичної конференції після виступів і обговорення питань про життя і творчість нашого геніального співвітчизника Петра Івановича ПРОКОПОВИЧА, який зробив видатний вклад у світову науку і практику бджільництва, досягли згоди за наступними питаннями.

З метою подальшого вивчення та популяризації історичної спадщини, яка пов’язана з діяльністю Петра Івановича ПРОКОПОВИЧА, учасники конференції вважають за доцільне:

1. Всіляко сприяти проведенню наукових досліджень щодо вивчення історичної діяльності П.І. ПРОКОПОВИЧА в бджільництві України та світу з уточненням найбільш актуальних історичних фактів та суперечностей, в тому числі його автобіографічних даних.

2. Схвалити Меморандум конференції про уточнення термінології, а також документальних фактів з життя П.І. ПРОКОПОВИЧА.

3. Затвердити текст «Звернення до пасічницької громади та засобів масової інформації».

4. Підтримати пропозицію щодо увіковічення пам’яті П.І. ПРОКОПОВИЧА шляхом встановленням нового пам’ятника на його могилі в с. Пальчики Чернігівської області та направити листа до Чернігівської обласної державної адміністрації з цього приводу.

5. Розповсюдити прийняті на конференції документи в засобах масової інформації, в тому числі в спеціалізованих періодичних друкованих виданнях з бджільництва.

Голова Оргкомітету конференції
О.Є. ГАЛАТЮК
Секретар
В.М. КОРЖ

ЗВЕРНЕННЯ
до пасічницької громади та засобів масової інформації


Ми, учасники Науково-практичної конференції «П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві», яка пройшла 26 січня 2013 року в м. Києві, звертаємось до вас з наступним.

1. Ми декларуємо, що наш співвітчизник Петро Іванович ПРОКОПОВИЧ зробив видатний внесок у світову науку і практику бджільництва. Він набагато випередив час, в якому жив і творив. Його напрацюваннями пасічницька світова спільнота користується і сьогодні.

2. Вагомий внесок в популяризацію спадщини геніального вітчизняного бджоляра, науковця, письменника і педагога зробив вихід в світ на протязі 2010-2012 років трьохтомника «Вибрані твори П.І. ПРОКОПОВИЧА», який був здійснений в рамках діяльності «Фонду ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА» з залученням пасічницького загалу. Ми виражаємо вдячність редколегії за видання цих творів.

3. Ми зазначаємо, що, оскільки в наш час систематична наукова робота по вивченню життя і творчої спадщини П.І. ПРОКОПОВИЧА не здійснювалась, то на цій царині маємо багато хибних і суперечливих тверджень, що спотворюють наші уявлення про його життєвий шлях та творчу діяльність.

4. По ряду цих проблемних питань учасники конференції досягли порозуміння, про що й наголошено в Меморандумі конференції. Інші суперечливі факти з життя і творчості П.І. ПРОКОПОВИЧА, по яких не було досягнуто узгодження, потребують додаткового вивчення.

Прийнято на конференції 26.01.2013 р.
Секретар
В.М. КОРЖ

МЕМОРАНДУМ
Науково-практичної конференції
«П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві»


26 січня 2013 р.

м. Київ
ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА»На підставі заслуханого наукового докладу та виступів учасників конференції з метою подальшого уникнення розбіжностей і неоднозначностей у висвітленні життя й творчості П.І. ПРОКОПОВИЧА пропонуємо увазі пасічницької громади положення, які мають документальне підтвердження і знайшли підтримку абсолютної більшості учасників нашої конференції.

1. Запропонувати в подальшому використовувати таку термінологію:
- Щодо вулика, який винайшов П.І. ПРОКОПОВИЧ: «втулковий вулик», «вулик з рухомими рамками», «вулик ПРОКОПОВИЧА».
- Вважати некоректними і такими, що не відповідають фактам, що викладені в надрукованих статтях П.І. ПРОКОПОВИЧА, вирази на кшталт «рамковий вулик ПРОКОПОВИЧА», «розбірний вулик ПРОКОПОВИЧА» тощо.
- Щодо роздільної решітки визнати, що прототип сучасної роздільної решітки створив у 1814 р П.І. ПРОКОПОВИЧ, а пізніше – ГАНЕМАН. Вважаємо за доцільне утримуватись від висловів «роздільна решітка ГАНЕМАНА», «ганеманівська роздільна решітка», а в подальшому цей пристрій називати просто «роздільна решітка».

2. Повідомляємо про те, що ми маємо документальні підтвердження про такі факти із життя П.І. ПРОКОПОВИЧА:
- Він знав мови: латинську, французьку, російську, та умів читати по-німецьки. Про знання інших мов документальних підтверджень ми не маємо.
- Встановлено, що він брав участь у бойових подіях з 6 вересня по 30 жовтня 1794 р. у локальному конфлікті в Варшаві і її передмісті з назвою Прага. Інших відомостей про участь у бойових діях в «Формулярном списке о службе корнета Прокоповича» не значиться.
- На сьогодні маємо документальні підтвердження про те, що на пасіці П.І. ПРОКОПОВИЧА в різні роки максимальна кількість вуликів не перевищувала 2700-3000 одиниць.

3. Пропонуємо всім, хто має відношення до описання чи дослідження життя і творчості П.І. ПРОКОПОВИЧА, в подальшому використовувати цю уточнену інформацію.

4. Інші суперечливі факти з життя і творчості П.І. ПРОКОПОВИЧА потребують додаткового вивчення.

Прийнято на конференції 26.01.2013 р.
Секретар
В.М. КОРЖ

Голові Чернігівської обласної
Державної адміністрації
ХОМЕНКУ В.М.


Шановний Володимир Миколайович!


Ми, учасники Науково-практичної конференції «П.І. ПРОКОПОВИЧ у світовому бджільництві», яка пройшла 26.01.13 р. у м. Києві, звертаємось до Вас з наступним.

Вам, безумовно, відомі проблеми, які виникли з встановленням нового пам’ятника на могилі видатного пасічника, науковця і педагога, Сина Чернігівської землі П.І. ПРОКОПОВИЧА.

Учасники конференції проінформовані про намагання «Фонду ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА» вирішити ці проблеми з залученням пасічницької громади України, і ми підтримуємо ці заходи. На даний момент існує попередній проект нового пам’ятника у вигляді гранітного хреста висотою 3 метри, і на рахунку Фонду акумульована сума, яка дозволить розпочати роботи по виготовленню і встановленню пам’ятника.

Складнощі виникли з отриманням дозволу на його встановлення на могилі П.І. ПРОКОПОВИЧА в с. Пальчики. Звертаємось до Вас за допомогою в вирішенні цієї дозвільної проблеми.

Разом з тим, ми вважаємо недоцільним можливе встановлення на могилі копії викраденої з могили у 2011 році бронзової фігури, бо вона не може символізувати постать Великого Пасічника. Справа в тому, що портрета Петра Івановича не залишилося, а пасічні атрибути, які були на тому пам’ятнику (вуликова рамка), спотворюють історичну правду про те, що насправді він винайшов.
З повагою.
За дорученням учасників конференції
Секретар Оргкомітету, виконавчий директор «Фонду ім. П.І. ПРОКОПОВИЧА»
В.М. КОРЖ
26 січня 2013 р.

Счетчик посетителей

2185151
Сегодня
Вчера
Неделя
Прошлая неделя
Месяц
Прошлый месяц
Всего
283
601
1648
3549
10753
17061
2185151

Forecast Today
312


Ваш IP:18.207.161.67